Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych odbywa się z okazji Światowego Dnia Liczby Pi. Liczba Pi to ważna stała w matematyce, ale nie tylko. Również w innych naukach ścisłych odgrywa ważną rolę. Akademia Górniczo-Hutnicza włącza się w obchody tego dnia przygotowując dla uczniów szkół podstawowych wieczorne spotkanie z matematyką, fizyką i chemią. W wydarzenie włączają się wydziały, na których ważne są te nauki podstawowe: matematyka – Wydział Matematyki Stosowanej, fizyka – Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, chemia – Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki oraz Wydział Energetyki i Paliw. W przygotowanie tego wydarzenia angażują się również Fundacja dla AGH i Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla.

Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych jest wydarzeniem skierowanym do uczniów starszych klas szkół podstawowych. W piątkowy, marcowy wieczór ( Dzień Liczby Pi to 14 marca, który w notacji amerykańskiej zapisuje się jako 3.14) uczniowie krakowskich szkół podstawowych są zapraszani do Akademii Górniczo-Hutniczej. Wydarzenie rozpoczyna krótki wykład przedstawiający ciekawe zagadnienie z wybranej nauki ścisłej. Następnie na uczestników czekają mini-warsztaty, pokazy, doświadczenia, zagadki i zadania przygotowane przez pracowników i studentów AGH. 

Piątkowy Wieczór Nauk Ścisłych to wyjątkowe wydarzenie pozwalające młodym ludziom spotkać się z nauką w murach nowoczesnego uniwersytetu technicznego, w którym nauki ścisłe mają silną reprezentację.